ឧស្សាហកម្ម

BAIZAN- ផ្តោតអារម្មណ៍ នៅលើផលិតកម្ម PVB អស់រយៈពេលជាង ១៥ ឆ្នាំ

ផលិតផល​ពិសេស

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលឬអ្នកជំនាញរបស់យើងសូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងហើយយើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។